Pregled proizvoda & usluga

Odaberite valutu:


64 kbps / 50
Kvalitet: 64kbps
Za: 50 Korisnika
Auto DJ: Da
Auto DJ prostor: 3gb
Intro fajl: Da
Mesečni protok: Neograničen
Kontrolni panel: Cast control
RSD250.00RSD Mesečno

64 kbps / 100
Kvalitet: 64kbps
Za: 100 Korisnika
Auto DJ: Da
Auto DJ prostor: 3gb
Intro fajl: Da
Mesečni protok: Neograničen
Kontrolni panel: Cast control
RSD500.00RSD Mesečno

64 kbps / 200
Kvalitet: 64kbps
Za: 200 Korisnika
Auto DJ: Da
Auto DJ prostor: 3gb
Intro fajl: Da
Mesečni protok: Neograničen
Kontrolni panel: Cast control
RSD1000.00RSD Mesečno

64 kbps / 300
Kvalitet: 64kbps
Za: 300 Korisnika
Auto DJ: Da
Auto DJ prostor: 5gb
Intro fajl: Da
Mesečni protok: Neograničen
Kontrolni panel: Cast control
RSD1500.00RSD Mesečno

96 kbps / 50
Kvalitet: 96kbps
Za: 50 Korisnika
Auto DJ: Da
Auto DJ prostor: 5gb
Intro fajl: Da
Mesečni protok: Neograničen
Kontrolni panel: Cast control
RSD400.00RSD Mesečno

96 kbps / 100
Kvalitet: 96kbps
Za: 100 Korisnika
Auto DJ: Da
Auto DJ prostor: 5gb
Intro fajl: Da
Mesečni protok: Neograničen
Kontrolni panel: Cast control
RSD800.00RSD Mesečno

96 kbps / 200
Kvalitet: 96kbps
Za: 200 Korisnika
Auto DJ: Da
Auto DJ prostor: 5gb
Intro fajl: Da
Mesečni protok: Neograničen
Kontrolni panel: Cast control
RSD1600.00RSD Mesečno

96 kbps / 300
Kvalitet: 96kbps
Za: 300 Korisnika
Auto DJ: Da
Auto DJ prostor: 5gb
Intro fajl: Da
Mesečni protok: Neograničen
Kontrolni panel: Cast control
RSD2500.00RSD Mesečno

128 kbps / 50
Kvalitet: 128kbps
Za: 50 Korisnika
Auto DJ: Da
Auto DJ prostor: 5gb
Intro fajl: Da
Mesečni protok: Neograničen
Kontrolni panel: Cast control
RSD600.00RSD Mesečno

128 kbps / 100
Kvalitet: 128kbps
Za: 100 Korisnika
Auto DJ: Da
Auto DJ prostor: 5gb
Intro fajl: Da
Mesečni protok: Neograničen
Kontrolni panel: Cast control
RSD1200.00RSD Mesečno

128 kbps / 200
Kvalitet: 128kbps
Za: 200 Korisnika
Auto DJ: Da
Auto DJ prostor: 5gb
Intro fajl: Da
Mesečni protok: Neograničen
Kontrolni panel: Cast control
RSD2400.00RSD Mesečno

128 kbps / 300
Kvalitet: 128kbps
Za: 300 Korisnika
Auto DJ: Da
Auto DJ prostor: 5gb
Intro fajl: Da
Mesečni protok: Neograničen
Kontrolni panel: Cast control
RSD3600.00RSD Mesečno